Aktuelne cene:
PŠENICA MERKANTILNA ROD 2022. (0.00%)
KUKURUZ MERKANTILNI VEŠTAČKI SUV ROD 2022. (0.00%)
KUKURUZ MERKANTILNI PRIRODNO SUŠEN DO 16 % VLAGE (-2.08%)
JEČAM STOČNI ROD 2022 (0.00%)
SOJA U ZRNU ROD 2022. plus obračun kvaliteta (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% proteina (2.56%)
PŠENIČNO STOČNO BRAŠNO (0.00%)
UREA,ruska (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
KAN,mađarski (0.00%)
KAN,Agrolinz (0.00%)
KAN,ruski (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)
Najnovije vesti