Aktuelne cene:
Pšenica merkantilna rod 2022. (0.00%)
Kukuruz merkantilni prirodno sušen do 16% vlage,novi rod (0.00%)
Kukuruz merkantilni do 14.5% vlage (0.00%)
Soja u zrnu rod 2022. (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% proteina (0.00%)
Pšenično stočno brašno (0.00%)
UREA,ruska (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (0.00%)
NPK 15x15x15,ruski (0.00%)
NPK 6x12x24 + 6%S,Elixir (0.00%)
NPK 6x24x12 + 5% S, Elixir (0.00%)
MAP 12x52x0,ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)