Aktuelne cene:
PŠENICA MERKANTILNA ROD 2022. (0.00%)
KUKURUZ MERKANTILNI VEŠTAČKI SUV ROD 2022. (0.00%)
KUKURUZ MERKANTILNI PRIRODNO SUŠEN DO 16% VLAGE (0.00%)
JEČAM STOČNI ROD 2022 (2.56%)
SOJA U ZRNU ROD 2022. plus obračun kvaliteta (2.04%)
SOJINA SAČMA (0.00%)
SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA (0.00%)
PŠENIČNO STOČNO BRAŠNO (0.00%)
UREA,ruska (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
KAN,mađarski (0.00%)
NPK 6x12x24 + 6%S,Elixir (0.00%)
NPK 8x15x15 + 9% S,Elixir (0.00%)
NPK 5x15x15 ,Elixir (0.00%)
NPK T-16, 16x16x8, ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (-3.57%)