Aktuelne cene:
Pšenica merkantilna rod 2022. (0.00%)
Kukuruz merkantilni veštački suv rod 2022. (0.00%)
Kukuruz merkantilni prirodno sušen do 16% vlage,novi rod (0.00%)
Ječam stočni rod 2022. (0.00%)
Soja u zrnu rod 2022.,tel-kel (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% proteina (0.00%)
Pšenično stočno brašno (0.00%)
UREA,ruska (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
KAN,mađarski (0.00%)
KAN,Agrolinz (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (0.00%)
NPK 26x5x5, Foskan max (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)

PanAgent agencija
Bate Brkića 10A
21000 Novi Sad
Srbija

info@panagent.rs
021 / 4770 480
021 / 446 136
065 / 4770 480

Radno vreme
Radni dan:7:30 - 15:30