Aktuelne cene:
Pšenica merkantilna rod 2021. (0.00%)
Kukuruz merkantilni do 14.5% vlage (0.00%)
Soja u zrnu rod 2021. (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% proteina (0.00%)
Pšenično stočno brašno (0.00%)
UREA,ruska (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
KAN,kutinski (0.00%)
KAN,Agrolinz (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (pakovano u Srbiji) (0.00%)
NPK 10x26x26,ruski (0.00%)
MAP 12x52x0,ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)
Tovne svinje,iz otkupa (0.00%)

PanAgent agencija
Bate Brkića 10A
21000 Novi Sad
Srbija

info@panagent.rs
021 / 4770 480
021 / 446 136
065 / 4770 480

Radno vreme
Radni dan:7:30 - 15:30