Današnje cene:
Pšenica merkantilna rod 2018. (0.00%)
Kukuruz merkantilni veštački suv rod 2018. (0.00%)
Kukuruz merkantilni prirodno sušen max. 15% vlage (0.00%)
Ječam stočni rod 2018. (0.00%)
Soja u zrnu rod 2018. (0.00%)
Suncokret merkantilni rod 2018. (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% (0.00%)
Stočno brašno (0.00%)
UREA,ruska (0.00%)
UREA,kutinska (0.00%)
AN,mađarski (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
AN,kutinski (0.00%)
KAN,mađarski (0.00%)
KAN,kutinski (0.00%)
KAN,bosanski (0.00%)
AmoSulfan (20%N + 24%S),Elixir (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (pakovano u Srbiji) (0.00%)
NPK 15x15x15,kutinski (0.00%)
NPK 15x15x15,ruski (pakovan u Srbiji) (0.00%)
NPK 20x20x0,Agrolinz (0.00%)
NPK 6x12x24 + 6%S,Elixir (0.00%)
NPK 8x15x15 + 9% S,Elixir (0.00%)
NPK 6x24x12 + 5% S, Elixir (0.00%)
NPK 10x26x26,ruski (0.00%)
MAP 12x52x0,ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)

PanAgent agencija
Bate Brkića 10A
21000 Novi Sad
Srbija

info@panagent.rs
021 / 4770 480
021 / 446 136
065 / 4770 480

Radno vreme
Radni dan:7:30 - 15:30
Subota:8:00 - 13:00