Današnje cene:
Pšenica merkantilna rod 2019. (0.00%)
Kukuruz merkantilni veštački suv rod 2018. (0.00%)
Ječam stočni rod 2019. (0.00%)
Soja u zrnu rod 2018. (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% (0.00%)
Pšenično stočno brašno (0.00%)
AN,mađarski (0.00%)
AN,kutinski (0.00%)
KAN,mađarski (0.00%)
KAN,Agrolinz (0.00%)
NPK 8x15x15 + 9% S,Elixir (0.00%)
NPK 10x26x26,ruski (0.00%)
MAP 12x52x0,ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)

PanAgent agencija
Bate Brkića 10A
21000 Novi Sad
Srbija

info@panagent.rs
021 / 4770 480
021 / 446 136
065 / 4770 480

Radno vreme
Radni dan:7:30 - 15:30
Subota:8:00 - 13:00