Današnje cene:
Pšenica merkantilna rod 2018. (0.00%)
Kukuruz merkantilni veštački suv rod 2018. (0.65%)
Kukuruz merkantilni prirodno sušen max. 15% vlage (0.00%)
Ječam stočni rod 2018. (0.00%)
Soja u zrnu rod 2018. (0.00%)
Sojina sačma (-0.46%)
Suncokretova sačma 33% (0.88%)
Pšenično stočno brašno (-1.50%)
UREA,ruska (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
AN,kutinski (-1.15%)
KAN,pančevački (0.00%)
KAN,mađarski (0.00%)
SAN,pančevački (-0.77%)
AmoSulfan (20%N + 24%S),Elixir (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (pakovano u Srbiji) (-0.97%)
NPK 16x16x16,Elixir (0.00%)
NPK 15x15x15,ruski (pakovan u Srbiji) (0.00%)
NPK 8x15x15 + 9% S,Elixir (0.00%)
NPK 10x26x26,ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)