Aktuelne cene:
Pšenica merkantilna rod 2019. (0.00%)
Kukuruz merkantilni veštački suv rod 2019. (0.00%)
Soja u zrnu rod 2019. (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% proteina (0.00%)
Pšenično stočno brašno (0.00%)
UREA,ruska (-1.92%)
UREA,kutinska (0.00%)
UREA ,Agrolinz (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
AN,kutinski (0.00%)
KAN,Agrolinz (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (pakovano u Srbiji) (0.00%)
NPK 15x15x15,Agrolinz (0.00%)
NPK 15x15x15,ruski (pakovan u Srbiji) (0.00%)
MAP 12x52x0,ruski (-1.52%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)