Današnje cene:
Pšenica merkantilna rod 2019. (0.00%)
Kukuruz merkantilni veštački suv rod 2019. (1.94%)
Ječam stočni rod 2019. (0.00%)
Soja u zrnu rod 2019. (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% (0.00%)
Pšenično stočno brašno (0.00%)
UREA,kutinska (0.00%)
UREA ,Agrolinz (0.00%)
AN,mađarski (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
KAN,mađarski (0.00%)
KAN,slovački (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (pakovano u Srbiji) (-0.36%)
NPK 16x16x16,Elixir (0.00%)
NPK 6x12x24 + 6%S,Elixir (0.00%)
NPK 8x15x15 + 9% S,Elixir (0.00%)
NPK 6x24x12 + 5% S, Elixir (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)