Današnje cene:
Pšenica merkantilna rod 2018. (0.00%)
Kukuruz merkantilni veštački suv rod 2018. (0.00%)
Kukuruz merkantilni prirodno sušen max. 15% vlage (0.00%)
Ječam stočni rod 2018. (0.00%)
Soja u zrnu rod 2018. (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% (0.00%)
Stočno brašno (0.00%)
UREA,ruska (0.00%)
UREA,kutinska (0.00%)
UREA,mađarska (0.00%)
AN,mađarski (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
KAN,pančevački (0.00%)
KAN,mađarski (0.00%)
KAN,Agrolinz (0.00%)
KAN,bosanski (0.00%)
SAN,pančevački (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (pakovano u Srbiji) (0.00%)
NPK 16x16x16,Elixir (0.00%)
NPK 15x15x15,ruski (pakovan u Srbiji) (0.00%)
NPK 20x20x0,Agrolinz (0.00%)
NPK 6x12x24 + 6%S,Elixir (0.00%)
NPK 8x15x15 + 9% S,Elixir (0.00%)
NPK 10x26x26,ruski (0.00%)
MAP 12x52x0,ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)

Mobilna aplikacija za Vaš Android telefon.

Uputstvo za prelazak sa stare na novu verziju PanAgent Android aplikacije pogledajte OVDE
undefined
Sve naše informacije na Vašem mobilnom telefonu!
Za više informacija, pozovite nas na 021/4770-480 ili 064/4770-480.

Opšti uslovi poslovanja, korišćenja internet stranice i mobilne aplikacije
Politika privatnosti (srpski | engleski)
Google Play i logotip Google Play su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Od svog osnivanja, marta 2003. godine, posvećeni smo stalnom razvoju i unapređenju poslovanja kao i izgradnji uzajamnog poverenja i partnerskog odnosa sa našim saradnicima.
Osnovna delatnost nam je prikupljanje, obrada, selekcija podataka i distribucija informacija o ponudi i potražnji robe iz oblasti poljoprivrede.
Uvođenje inovacija , unapređenje kvaliteta isporuke usluga kao i izgradnja dugoročnih odnosa sa potrošačima predstavljaju ključne mehanizme na kojima Panagent agencija nastoji da izgradi svoju konkurentsku prednost.
S obzirom na to da se glavna poslovna aktivnost usmerava na prikupljanje podataka o ponudi i potražnji poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala za poljoprivredu, to je poslužilo i kao kostur za kreiranje asortimana usluga u cilju ostvarivanja što boljih poslovnih performansi.

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, pozovite na 021/4770-480 ili 065/4770-480.