Današnje cene:
Pšenica merkantilna rod 2018. (0.00%)
Kukuruz merkantilni veštački suv rod 2017. (0.00%)
Kukuruz merkantilni prirodno sušen max. 15% vlage (0.00%)
Ječam stočni rod 2018. (0.00%)
Soja u zrnu rod 2017. (0.00%)
Suncokret merkantilni rod 2018. (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% (0.00%)
Stočno brašno (0.00%)
UREA,mađarska (0.00%)
AN,mađarski (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
KAN,mađarski (0.00%)
KAN,Agrolinz (0.00%)
AmoSulfan (20%N + 24%S),Elixir (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (pakovano u Srbiji) (0.00%)
NPK 16x16x16,Elixir (0.00%)
NPK 15x15x15,Elixir (0.00%)
NPK 6x12x24 + 6%S,Elixir (0.00%)
NPK 8x15x15 + 9% S,Elixir (0.00%)
NPK 6x24x12 + 5% S, Elixir (0.00%)
MAP 12x52x0,ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)

Novo od PanAgenta! Mobilna aplikacija za Vaš Android telefon.
undefined
Sve naše informacije na Vašem mobilnom telefonu!
Za više informacija, pozovite nas na 021/4770-480 ili 064/4770-480.
Google Play i logotip Google Play su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Od svog osnivanja, marta 2003. godine, posvećeni smo stalnom razvoju i unapređenju poslovanja kao i izgradnji uzajamnog poverenja i partnerskog odnosa sa našim saradnicima.
Osnovna delatnost nam je prikupljanje, obrada, selekcija podataka i distribucija informacija o ponudi i potražnji robe iz oblasti poljoprivrede.
Uvođenje inovacija , unapređenje kvaliteta isporuke usluga kao i izgradnja dugoročnih odnosa sa potrošačima predstavljaju ključne mehanizme na kojima Panagent agencija nastoji da izgradi svoju konkurentsku prednost.
S obzirom na to da se glavna poslovna aktivnost usmerava na prikupljanje podataka o ponudi i potražnji poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala za poljoprivredu, to je poslužilo i kao kostur za kreiranje asortimana usluga u cilju ostvarivanja što boljih poslovnih performansi.

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, pozovite na 021/4770-480 ili 065/4770-480.